Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

 1. A www.deresgardonyi.hu online áruházat a Megértés Útja Egyesület üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató székhelye: 1161 Bp. Mária u. 77.
 3. A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint (Ikt. szám: BIF-003101700/2004/C) a Szolgáltató (Cg:01-10-044841, bejegyezve 2013.03.12-én a Msikolci Törvényszék által, adószám:18397729-1-05 11.Pk.60.0182013/5.  nyilvántartási szám alatt,
 4. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.deresgardonyi.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató a honlapján teszi közzé.  A megrendelésről automatikusan visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.  A megrendelés interneten kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma (megrendelő adatai)  archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 2. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
  1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
  2. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  3. A terméket saját költségén küldje vissza a Shopline címére (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  5. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának elállása esetében szintén 8 munkanapon belül kérjük jelezni az elállási szándékot. Nem élhet továbbá elállási jogával internetes tartalmak, letölthető termékek vásárlása esetén – a szolgáltatás megkezdéséhez minden esetben a vásárló hozzájárulását kérjük.
  6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 3. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak, tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.
 4. Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez vagy cégünkhöz kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén cserét intézünk. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 5. A Shopline megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.shopline.hu oldalon a Súgó menüpontban olvashatóak.
 7. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkoholtartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkoholtartalmú termék megrendelése esetén azt a Shopline érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A felhasználó teljeskörű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkoholtartalmú termék megrendelése esetén a felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Shopline-t bármilyen kár éri illetőleg a Shopline-nal szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a felhasználó köteles a Shopline-nal szemben maradéktalanul helytállni, és a Shopline fenntartja jogát, hogy a felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A Felhasználó feliratkozhat a www.deresgardonyi.hu oldalon a Megértés Útja Egyesület hírlevelére. A feliratkozással a Felhasználó elfogadja a www.deresgardonyi.hu adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési céllal tárolja.
 4. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az megertesutja@gmail.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a 30/6009782-es telefonszámon.