Deres Anita

Író, fordító, alternatív pszichológiai konzulens.

Deres Anita
Deres Anita

Fő irányvonalak, kutatott területek és alkalmazott eszközeim:

-jungiánus pszichológia – individuáció, árnyékmunka, archetipikus szimbolika

-család- és rendszerdinamika

-asztrológiai karakterépítés és -elemzés

-értelemközpontú személyiségfejlesztés

-gyógyulás és fejlődés rejtett pszichés és rejtett spirituális bántalmazásból

Számomra az önmegvalósítás és a belső út elválaszthatatlan az EXIT folyamatától és dinamikájától. Felkavaró mindennapos tapasztalatom, hogy a fejlődésre, önmegismerésre vagy csupán a jobb életre való törekvések milyen nagy része hatástalannak, s így kimerítőnek bizonyul, mert nem tudjuk, hogy ki is kellene szőni magunkat. Abból, ami már régóta akadályoz…
Van az a pont, melyen túl a réginek, a megszokottnak – legyen az működési minta, környezet, vagy bármely kapcsolat – a legjobb szándékok ellenére is romboló, sorvasztó hatása van. Ha ezeket a destruktív mintákat, működési módokat nem ismerjük fel magunk körül, vagy még gyakrabban: nem vagyunk hajlandóak elismerni hatásuk óriási erejét, akkor hiába minden igyekezet, hogy valami jelentősen megváltozzék. Tipikusan a “fekete lyukba megy az energia” észlelése áll ilyenkor a legközelebb a valósághoz. Ha mernénk kimondani, miben vagyunk.

A törekvő, változásért munkálkodó egyén mágnesként vonzza nemcsak azokat a kapcsolatokat és

EXIT, nyomda előtt
EXIT, nyomda előtt

személyiségtípusokat a hétköznapokban, melyek viszont nem hajlandóak a változásra; hanem azokat a területeket is, melyek a változást hirdetik, ám a mélyben megkövesedett mozdulatlanságban tartósodnak. Ilyen terület az önismeret, a spiritualitás és az önfejlesztés vonulatai. Az önismeret és a változás nem pontosan úgy zajlik, mint ahogyan azt a bejáratnál feltüntetik. Önmagunk megismerése és megváltoztatása a kapukon belül valami egészen más folyamatok bölcsőjében történik. EGYMÁS KÖZÖTT. Mindvégig játszunk valamit, egymással, amire csak később derülhet fény – addig pedig azt játsszuk, hogy tanulunk, gyógyulunk, vagy éppen tanítunk és gyógyítunk. De sohasem a kimondott szavak, a kimondott vagy megtanított tételek fogják elvégezni a tartós és kézzelfogható változást. A változást az egymásra hatás és a fű alatti játszmák alakítják. Áldott és átkozott játszmák egyaránt. Ezeket a láthatatlan szálakat bogozom és nyomozom, és nem lehet eleget döbbenni azon, hogy egy-egy történet teljes valósága mennyire elképesztően más, mint aminek látszik a felszínen. Sőt: annyi sokszor homlokegyenest az ellenkezője. Mint amit gondolsz róla. Akár évekig. Lehet, hogy csak egy helyzetben – ezeken érdemes gyakorolni.
A látható és a láthatatlan határmezsgyéjét vizsgálom, kiemelten az emberi kapcsolatok és saját magam működésmódját tekintve. Célom nem a boldogság, hanem egy minőségibb élet, és ebben kifejezetten sikeresnek tartom magam – tehát mint mindenki, akinek nagyon bejön valami, azzal a mozdulattal tovább is adom az egészet. Mindazoknak, akiknek szintén a minőségibb élet a vágyuk, és hasonló úton közlekednek, mint én.

Tapasztalati szakterületem elsősorban a rejtett/pszichés bántalmazás és a hazánkban még viszonylag kibontatlannak számító spirituális bántalmazás.

Deres Anita és Gárdonyi Zsolt
Deres Anita és Gárdonyi Zsolt

Ennek meghökkentő térhódítása szorosan összefügg az önismeret és az ezotéria, a (z ál)spiritualitás gyakorlatának térhódításával. Meggyőződésem és többszörös tapasztalatom, hogy a jövő önismerete ezen a vonalon zajlik majd.
Mintegy 17 éve járok az elképzelhető legkülönfélébb tanfolyamokra, körökbe, iskolákba, magam pedig egy önismereti sikerkönyv társszerzője vagyok. (MI minden rejlik egy sikerkönyv történetének függönyei mögött az emberi drámák színterén? Nincs annyi időm, hogy például ezt a lényeget visszatartsam. Ezt is elmondom tehát.) Tanulságaimat és kutatásaimat, legfőképp változásaimat könyveim, írásaim, előadásaim és személyes konzultációim formájában adom át.
Exit című könyvemre támaszkodva nagy erőkkel dolgozom az álspirituális idealizmus felszámolásáért, egy emberi, praktikus, narcisztikus illúzióktól, elvárásoktól és túlzásoktól mentes önismeretért és önmagunkban megtalálható, hétköznapokban gyümölcsöző spiritualitásért.

Az önismeret és az ezotéria, a spiritualitás gyakorlatának terepei világszerte is, de tapasztalhatóan Magyarországon is gazdag táptalajai a spirituális visszaéléseknek, abúzusnak.

Reális cél és útirány, hogy az áldozathibáztatás elkerülésének alapelveit figyelembe véve megleljük magunkban a rejtett bántalmazásra feljogosító működési mintákat, leszámoljunk az önismereti és álspirituális mesterek (és tanok!) simulékony uralmával – személyesen-önállóan, és ebből kifolyólag a jövőben remélhetően egyre inkább kollektívan is.
A rejtett spirituális bántalmazás összetett jelenség, mind a fejlődni vágyók (tanítványok, útkeresők, segítséget kérők), mind az útmutatást kínálók szerepét figyelembe véve. A játékban mindig legalább ketten vesznek részt önszántukból. Vallásháborút, boszorkány-vagy ördögüldözést indítani (vagy még inkább duzzasztani) valakik ellen értelmetlen. Nincs ennyi időnk, nincs ennyi lelki erőnk vagy kitérőre szánt életterünk. A tévutat felismerni egyszer is elég, hogy aztán újra és újra visszatérhessünk saját életünkbe, oda, ami nekünk nap mint nap a legfontosabb, azokhoz, akik számunkra a legfontosabbak, mert velük együtt akarunk tovább haladni.


A rejtett spirituális bántalmazás a világi, narcisztikus bántalmazás ikertestvére. Szinte ugyanazok a működésmódok, minták és törvényszerűségek jellemzik. Az erőszak világunkban nem tűnik el, csak átalakul – bár ez az átalakulás vitathatatlanul az emberibb törekvések és az empátia, az individuum növekvő tiszteletének hozadéka. Abban a világban, 2021-ben, ahol egyre több fény derül az egyre finomabb terepeken elkövetett és elszenvedett sérülésekre, meggyőződésem, hogy jogosan gondoljuk: előrébb járunk, mert nem a fizikai vészhelyzetek és konkrét agresszió kéri el működésünk, túlélőösztöneink alapvető erőkészletét; hanem a rejtett bántalmazás kezd igen erősen dominálni. Ehhez mindkét fél – a társadalom bántalmazói és bántalmazottai egyaránt – kifinomult működésének fejlesztésére van szükség. Magyarul: mindannyian finomodunk, így vagy úgy. Ezért kap elmosódottabb körvonalakat az agresszió is, melyet végül is manipulációnak is hívhatunk – még ha a szó eredeti értelmében az jóval szándékosabb és ijesztőbb is, mint maga a jelenség. Egymás rejtett irányítgatása felfoghatatlanul gyakori, köznapi működésmód. Ha nem vesszük észre, akkor hat ránk leginkább. Hogy mindebből mi számít bántalmazásnak, legyőzésnek, használásnak és mi számít óvatlanságnak, gyöngeségnek netán szerencsétlen véletlennek – az a psziché csodálatos birodalmát kutató emberének káprázatos talánya és hajtóereje; de valójában mindannyiunk életművészete…

A rejtett bántalmazás, és még ezen belül a rejtett spirituális bántalmazás többünket érint, mint gondolnánk. Természetesen, hiszen ez jellegéből adódik. A határvonalak elmosódnak – rajtunk áll, melyik szélsőség oldalára billenünk, amikor elrontjuk szükségszerűen félresikló ítéleteinkkel: hogy megengedjük alárendelt, kiszolgáltatott leuraltságunkat (“á, nem is úgy van”), vagy kissé paranoid pozícióból, véletlenül is túlérzékeny üzemmódban gyanakvóvá válunk minden külvilági hatásra (“látom ám!”). Mindkét szélsőség annak a jele, hogy még nem vagyunk gyógyultak hajdani traumáinkból, életsebeink nyíltak még. A jó hír az, hogy gyógyulni akarnak és ennek mélyén mi magunk akarunk elszántan erőt venni és a magabiztos irányítást visszavenni az életünk felett. Rejtett bántalmazásról még többet hamarosan itt olvashatsz.

Rejtett spirituális és rejtett/pszichés bántalmazás tapasztalati szakértőjeként és az ember belső világának szenvedélyes kutatójaként hívlak benneteket az EXIT szellemében a legfontosabb kiútra. Nem egy kiútra, hanem a kiút természetének megismerésére, és ezáltal az EXIT mint egyéni tehetség elsajátítására. Labirintusok, kutak, cellák és csapdák, megrekedések, mint ahogyan mindig is voltak, mindig is lesznek. Életünk bármely területén. Milyen helyzetekben, életterületeken kell például EXIT? Az nem mindegy azonban, hogy tapasztalt magabiztossággal találunk-e majd ki belőlük, újabb leckeként gyarapodva általuk, egyre erősebben – vagy pedig az ember egyik legnagyobb illúzióját táplálva úgy éljük napjainkat, hogy kerülgetni próbáljuk őket, szorongva alkudozva az élettel, hogy ezúttal, csak még egyszer megússzuk…s amikor már benne vagyunk, akkor szétnézve legalább kezdjük el felismerni, hogy miben vagyunk benne valójában.

Ha az EXIT megy, mitől kellene még tartani? MI állíthat meg, hogy úgy élj, ahogy mindig is szerettél volna..? Feketén-fehéren, s így voltaképpen színesen, úgy, ahogy vagy, minden emberi hibáddal, defekteddel, kicsiségeddel, de nagyszerűségeddel is együtt..

———————————————————————–

Második könyvem keményfedeles, terjedelme 289 oldal.
Csak online kapható, itt a weboldalon.

A szerző első műve a 2013-as sikerkönyv: a Megértés Táblázata, A magyarázat

Az EXIT szerzőinek YouTube csatornája az egyéniség felépítéséről, és ennek akadályairól.