Megértés Útja Egyesület

A Megértés Útja Egyesület célja az egyetemes emberi értékek kiemelése és a ma embere számára használható formába való öntése.

Az ember mint önálló érték fókuszba állítása, emelése. Az emberi kapcsolatok felemelése az egyén tudatosodási törekvésének támogatásán keresztül, össztársadalmi javulás eléréséért.

Cél a magyar kulturális és tradicionális értékek felkutatása, megőrzése és népszerűsítése, ideértve kiemelten a nyelvet. A magyar kultúra és nyelv, valamint az idegen nyelvek és kultúrák közötti hasonlóság keresése, felfedezése. Új utak, új lehetőségek nyitása a ma embere számára az örökölt és a születőben lévő szellemi értékek megtalálására.

Az Egyesület szeretne együttműködni a közoktatással és más civil szervezetekkel, az általa képviselt értékekkel és tudásanyaggal. Az iskolai oktatást kiegészítendő társadalmi szerepet vállalni a fiatalok egészséges lelki fejlődésének elősegítésében, erkölcsrendjük felismerésében és megszilárdításában.

Az Egyesület tevékenységével az emberek magasabb életminőségének elérését, lelki és szellemi fejlődését, boldogabb, harmonikusabb, tudatosabb életvitel kialakítását célozza. Teszi ezt elsősorban könyvkiadás, könyvterjesztés által.

Kulturális, hagyományőrző, oktatási és tanácsadási programok, rendezvények, tanfolyamok és műhelyek szervezése, népszerűsítése és lebonyolítása a szélesebb hazai és nemzetközi nyilvánosság számára, melyen keresztül a tevékenységében, programjain résztvevők életében pozitív változás jelenik meg.

A 2013-as sikerkönyv, a Megértés Táblázata – A Magyarázat című könyv a Megértés Útja Egyesület gondozásában jelent meg, majd 2021-ben következett az EXIT, mely az első könyv itthon, mely be meri ismerni, hogy a spiritualitásnak zsákutcái is vannak, és mélységeiben tárja fel azokat, belsősként, tehát nem szkeptikusként.

A keményfedeles, terjedelme 289 oldal.
Csak online kapható, itt a weboldalon.
Az EXIT a Szerzők második könyve.

„A teljes Alapszabály itt érhető el”